[X]
T & C
DailyTV Terms and Conditions
 1. អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើសេវាកម្ម DailyTV ដូចដែលបានកំណត់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះតាមការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ដោយមិនគិតថាអ្នកបានចុះឈ្មោះឬមិនបានចុះឈ្មោះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេអ្នកមិនត្រូវប្រើគេហទំព័រនេះទេ។ .
 2. អ្នកត្រូវតែមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬគេហទំព័រនេះ។ ដោយប្រើគេហទំព័រនេះ អ្នកតំណាងឱ្យ អនុវត្ត និងធានាថាអ្នកមានសិទ្ធិ អំណាចនិងសមត្ថភាពក្នុងការយល់ព្រមនិងគោរពតាមគ្រប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌ។.
 3. អ្នកគប្បី:
  • ធានាបាននូវភាពគាំទ្រនៃឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកជាមួយប្រព័ន្ធ DailyTV នៅលើការប្រើប្រាស់។ ក្នុងករណីដែលការផ្លាស់ប្តូរនិងការធ្វើតម្លើងថ្មីត្រូវបានណែនាំទៅប្រព័ន្ធរបស់ DailyTV អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានាឱ្យបាននូវភាពគាំទ្រគ្នានៃឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងមិនទាមទារអ្វីដែលមិនស្របទៅនឹង Telco Provider ឬ DailyTV ដែលកើតមានឡើងទេ។ ;
  • អនុលោមតាមសេចក្តីជូនដំណឹងឬការណែនាំទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយ DailyTV និង Telco Provider ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។;
  • ទទួលខុសត្រូវលើឧបករណ៍និងកម្មវិធីទាំងអស់ដែលចាំបាច់ក្នុងការប្រើសេវាកម្ម DailyTV និងលើសុវត្ថិភាពនិងភាពសុចរិតនៃព័ត៌មាននិងទិន្នន័យទាំងអស់ដែលបានបញ្ជូនដែលបានបង្ហាញនិង / ឬទទួលបានតាមរយៈការប្រើសេវា។;
  • ទទួលខុសត្រូវរាល់ការប្រើនិងការគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាកម្ម DailyTV រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការទូទាត់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់និងការគិតថ្លៃផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹង DailyTV ដោយអនុលោមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។
  • ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះទិន្នន័យដែលបានបញ្ជូនឬផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកឬជនដែលប្រើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។ រូបថត​ វីដេអូឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលបានបង្ហោះដោយអ្នកឬជនដែលប្រើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកនៅក្នុងគេហទំព័រអាចនិងត្រូវប្រើប្រាស់ដោយ DailyTV តាមការទាមទារដោយពុំចាំបាច់មានការអះអាងបន្ថែមពីកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកឬសិទ្ធិនៃឯកសារដែលបានបង្ហោះឡើយ។ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ អត្ថបទ ព័ត៌មាន រូបភាព រូបភាពក្រាហ្វិក រូបថត វីដេអូសម្លេង វីដេអូ​ សម្លេង​ តន្រ្តី linksនិង contentឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបញ្ជូនបង្ហោះឬបង្ហាញរួមបញ្ចូលតែមិនមានកំណត់ចំពោះ DailyTV ។
  • អនុលោមទៅតាមច្បាប់អនុវត្តន៍ទាំងអស់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលរួមមានភាពមិនកំណត់ទៅលើលក្ខន្តិកៈ ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលនិងភ្នាក់ងារនិយតកម្មពាក់ព័ន្ធដែលអាចត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម។
  • ចាត់វិធានការសមស្របទាំងអស់ដើម្បីការពារការក្លែងបន្លំ ការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវឬភាពមិនស្របច្បាប់នៃសេវាកម្មមានដូចជាការប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលមិនមែនជារបស់អ្នកដើម្បីចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មតាមរយៈចូលទៅកាន់គេហទំព័រ។
  • ឈប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម DailyTV ឬផ្នែកណាមួយរបស់វាសម្រាប់រយៈពេលដូចដែលអាចត្រូវបានតម្រូវដោយ DailyTV ។
  • សងសំណងនិងត្រូវរក្សាការសងជំងឺចិត្ត DailyTV និងក្រុមហ៊ុនពីការបាត់បង់ ការខូចខាត ការសងបំណុលឬការចំណាយដែលកើតចេញពីការប្តឹងទាមទារសំណង ការរំលោភបំពានសិទ្ធិឯកជន ការរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ប៉ាតង់ ការរំលោភបំពានលើទំនុកចិត្តនិងឯកសិទ្ធិ ឬការរំលោភបំពានច្បាប់ឬបទបញ្ជាណាមួយពីខ្លឹមសារដែលបានបញ្ជូន ទទួលឬរក្សាទុកតាមរយះសេវាឬផ្នែកមួយរបស់វា រួមបញ្ចូលចំពោះរាល់បណ្តឹងផ្សេងៗដែលកើតឡើងដោយសារទង្វើឬការបោះបង់ចោលនូវការប្រើប្រាស់ឬការបំពានណាមួយដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។
 4. អ្នកមិនត្រូវប្រើសេវា:
  • បង្កឱ្យមានភាពអាម៉ាស់ ភាពធុញថប់ ការបារម្ភ ការរំខាន ការបង្កភាពមិនងាយស្រួលដល់នរណាម្នាក់
  • បណ្តាលឱ្យផ្ទុកលើសលប់ឬមិនស្មើគ្នានៅលើប្រព័ន្ធ DailyTV;
  • ក្នុងគោលបំណងមិនស្របច្បាប់ណាមួយដែលរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការលេងល្បែងស៊ីសង ឬបំណងប្រព្រឹត្តិព្រហ្មទណ្ឌដទៃទៀត ឬសម្រាប់គោលបំណងផ្ញើឬទទួលសារដែលប្រមាថលើសីលធម៌ សាសនា សហគមន៍ នយោបាយ ការរំលោភបំពាន ការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ អាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យឬបែបគំរាមកំហែងពីមនុស្សណាម្នាក់ណា
  • ក្នុងគោលបំណងណាមួយដែលប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍សាធារណៈ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬភាពសុខដុមរមនារបស់ប្រទេសជាតិ។
  • ប្រើប្រាស់ អនុញ្ញាតឬបណ្តាលអោយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ DailyTV មានភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬសម្រាប់សកម្មភាពណាមួយដែលរំលោភបំពានច្បាប់ សិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី ការណែនាំ តម្រូវការខ្លឹមសារឬលេខកូដណាមួយដែលបានប្រកាសដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងសកម្មភាពដែលតម្រូវឱ្យមានសេវាកម្ម DailyTV ចាត់វិធានការកែតម្រូវក្រោមកូដឧស្សាហកម្ម ឬសម្រាប់សកម្មភាពរំខានដល់អ្នកប្រើផ្សេងទៀត ការប្រមាថ ការគំរាមកំហែង ភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬការរារាំងភាពរីករាយជាមួយសេវាកម្ម DailyTV ឬអ៊ីនធឺណេត។ ឬ
  • ដើម្បីបញ្ជូនឬប្រកាសខ្លឹមសារណាដែលមានកម្មវិធីបំផ្លិចបំផ្លាញ។
  • ដើម្បីទទួល ចូលប្រើឬបញ្ជូនខ្លឹមសារណាដែលអាក្រក់ អាសអាភាស គំរាមកំហែង ប្រកាន់ជាតិសាសន៍មិនសមរម្យ បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ រំលោភបំពានទំនុកចិត្ត រំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយ (រាប់បញ្ចូលទាំងការរក្សាសិទ្ធិ) ភាពខ្ពើមរអើម ឬភាពល្មើសច្បាប់។
  • ដើម្បីជៀសវាងការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកប្រើឬសុវត្ថិភាពនៃម៉ាស៊ីនបណ្តាញឬគណនីណាមួយ (សំដៅលើ ""cracking""ឬ""hacking"") ការមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងសេវាកម្មដល់អ្នកប្រើ ឬបណ្តាញណាមួយ (សំដៅលើការបដិសេធលើការវាយប្រហារសេវាកម្ម) ការថតចំលងគេហទំព័រ ការចុះឈ្មោះដោយប្រើពាក្យគន្លឹះដូចគ្នាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្វែងរកដើម្បីបំភាន់អ្នកប្រើផ្សេងទៀតឱ្យគិតថាពួកគេកំពុងអានទំព័រគេហទំព័រស្របច្បាប់របស់ DailyTV (ដែលគេហៅថា ""page-jacking"") ឬការប្រើសេវាកម្មសម្រាប់ការប្រព្រឹត្ដខុសច្បាប់ឬមិនសមរម្យផ្សេងទៀត។ អ្នកប្រើដែលបំពានប្រព័ន្ធឬបណ្តាញសុវត្ថិភាពនឹងទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីបទព្រហ្មទណ្ឌឬស៊ីវិល ហើយ DailyTV នឹងធ្វើការសហការយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ការរំលោភបំពានប្រព័ន្ធឬបណ្តាញសុវត្ថិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់សមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។
  • ប្រើសេវាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឬផ្តល់ជូននូវការលក់ទំនិញឬសេវាកម្មណាមួយក្នុងគោលបំណងពាណិជ្ជកម្មដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ DailyTV;
  • hack ធ្វើឱ្យមានចរាចរណ៍ច្រើនហួសប្រមាណ បញ្ជូនឬបញ្ជូនសារជាខ្សែមានដូចជា ""សារឥតប្រយោជន៍"" ឬ ""សារឥតបានការ"" ការស្ទង់មតិ ការប្រកួត គំរងការ ឬការចូលរួមនៅក្នុងឥរិយាបថដែលរារាំងអ្នកប្រើផ្សេងទៀតពីការកំសាន្តជាមួយសេវាកម្មឬគេហទំព័រណាមួយផ្សេងទៀត ការធ្វើឱ្យខូចខាត ការបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់DailyTVឬភាគីទីបីណាមួយ។
  • ធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់អនីតិជន។
  • ការបញ្ចូល ការបោះពុម្ពផ្សាយសម្ភារៈឬខ្លឹមសារផ្សេងទៀតតាមអ៊ីម៉ែលឬតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀតប្រសិនបើវាផ្ទុកវីរុសឬព័ត៌មាន ឯកសារឬកម្មវិធីដែលមានសមត្ថភាពបំផ្លិចបំផ្លាញឬប៉ះពាល់ទៅលើមុខងារផ្នែកទន់និងផ្នែករឹងរបស់កុំព្យូទ័រនៃប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍។
  • ដើម្បីចូលរួមក្នុងទម្រង់បរិហាកេរ្តិ៍ឬអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យរាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិង / ឬការរើសអើងពូជសាសន៍ ការមាក់ងាយ ការគំរាមកំហែង ការប្រើពាក្យពេជន៍អាសអាភាស ការធ្វើបាប ការប្រឆាំង ការនិយាយបង្កាច់បង្ខូចឬការជំទាស់ សម្ភារៈខុសច្បាប់ ឬសម្ភារៈដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ភាគីផ្សេងទៀត (រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងសិទ្ធិឯកជន) ។ អ្នកទទួលស្គាល់ថា DailyTV មិនទទួលខុសត្រូវនិងមិនត្រួតពិនិត្យឬគាំទ្រខ្លឹមសារនៃទំនាក់ទំនងសាធារណៈណាមួយទេ។ ប្រសិនបើព័តមានណាមួយដែលផ្តល់ដោយអ្នកគឺមិនពិត មិនត្រឹមត្រូវឬមិនពេញលេញ នោះ DailyTV មានសិទ្ធិកែប្រែព័ត៌មានរបស់អ្នកឬបញ្ឈប់គណនីរបស់អ្នកហើយបដិសេធរាល់ការប្រើសេវាកម្មឬការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនាពេលបច្ចុប្បន្នឬនាពេលអនាគត
 5. សិទ្ធិរបស់ DailyTV:
  • DailyTV សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឬផ្អាកសេវាកម្មឬផ្នែកណាមួយរបស់វាដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ហើយ DailyTV នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬភាពមិនងាយស្រួលដែលកើតមានចំពោះអ្នកឡើយ។
  • DailyTV សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសំរេចចិត្តដាច់ខាតរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ បន្ថែមឬកែសម្រួលល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះឬផ្នែកណាមួយរបស់វា។ ការបន្តប្រើសេវាកម្មរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៃការប្រែប្រួល ការបន្ថែមឬវិសោធនកម្មណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងក្លាយជាការយល់ព្រមដោយឥតលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នក។
  • ប្រសិនបើពុំមានការជូនដំណឹងពីអ្នកទេនោះ អ្នកយល់ព្រមថា DailyTV អាចផ្ញើការជូនដំណឹងដល់អ្នកទាក់ទងនឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនិងទីផ្សារផ្សេងៗ។
  • DailyTV អាចដកយកព័ត៌មានលំអិត ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានតម្រូវឱ្យប្រើជាភស្តុតាងនៅតុលាការនិង / ឬនៅពេលចាំបាច់ពីអ្នក ក្នុងករណីដែលមានការសង្ស័យនិងបានបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ខុសនៃសេវាកម្ម។
 6. ការគិតថ្លៃ :
  • DailyTV សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ការបង់ប្រាក់ ថ្លៃសេវាឬការភ្ជាប់គម្រោង ("ការគិតថ្លៃ") សម្រាប់ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រឬសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ សេវាមួយចំនួនអាចគិតថ្លៃដូចដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនិងក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយ។
  • អ្នកនឹងត្រូវការផ្តល់នូវសម្ភារៈទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៅលើអ៊ិនធឺណែត ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការចំណាយលើការហៅទូរសព្ទក្នុងស្រុករបស់អ្នកតាមអត្រាដែលបានបោះផ្សាយដោយប្រតិបត្តិករទូរសព្ទ័ដែលផ្តល់ការហៅចេញទូរស័ព្ទក្នុងស្រុកឬការគិតថ្លៃអ៊ិនធឺណែតផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចនឹងត្រូវបង់។ ប្រសិនបើឧបករណ៍របស់អ្នកមិនគាំទ្របច្ចេកវិទ្យាដែលពាក់ព័ន្ធរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះencryption អ្នកមិនអាចប្រើសេវាកម្មឬព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយនៃគេហទំព័រឡើយ។
 7. ទំនួលខុសត្រូវរបស់DailyTV
  • DailyTV នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការចំណាយ ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយ (ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោល) ឬចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ឬការបាត់បង់ណាមួយដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកជាមួយនិងសេវាកម្ម។
 8. ទំនួលខុសត្រូវលើខ្លឹមសារ
  • អ្នកទទួលស្គាល់ថា DailyTV មិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារឬព័ត៌មានដែលបានផ្តល់។
  • វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកដើម្បីបំពេញចិត្តអ្នកមុនពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម DailyTV ក្នុងវិធីណាមួយដែលពួកគេសមស្របសម្រាប់គោលបំណងរបស់អ្នកនិងទាន់សម័យ។ សេវានិងជាពិសេសការចោទប្រកាន់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាទៀងទាត់ហើយអ្នកគួរត្រួតពិនិត្យគេហទំព័រ DailyTV ឱ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីធានាថាអ្នកមានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត។ អ្នកក៏គួរតែបើកកម្មវិធីរុករករបស់អ្នករាល់ពេលដែលអ្នកចូលមើលវិបសាយនិងសេវាកម្មដើម្បីប្រាកដថាអ្នកបានទាញយកវែបសាយត៍ទាន់សម័យបំផុត។
  • គេហទំព័រ DailyTV ត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមមូលដ្ឋាន ""ដូចដែលមាន"" ។ ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៅលើទំព័រទាំងនេះក៏ដោយ ក៏មិនមាន DailyTV និយោជិតរបស់DailyTV អ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬនិយោជិតរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ធ្វើការធានា បញ្ចេញ បង្កប់ឬសន្មត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធឬទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ (តាមដែលបានអនុញ្ញាតដោយនិតិបញ្ញត្តិ) ឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពងាយស្រួល ទំនិកចិត្ត ភាពទៀងទាត់ ភាពត្រឹមត្រូវឬភាពពេញលេញនៃសេវា DailyTV ឬផ្នែកណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័រ។
 9. ការបដិសេធនៃសេវាកម្ម:
  • សេវាកម្មនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមមូលដ្ឋាន "ដូច" និង "តាមដែលអាចរកបាន" ។ DailyTV បដិសេធនូវរាល់ការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ ហើយមិនមានតំណាងឬការធានាណាមួយទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលរួមមានប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ:
   • ភាពអាចរកបាន ភាពងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់ ភាពទៀងទាត់និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយគ្មានការរំខាន។ និង
   • លំដាប់ ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពពេញលេញ ភាពភាពទៀងទាត់ឬសុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យ ខ្លឹមសារឬព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនអ្នកដែលជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្ម។